Tjänster

Carlscrona VVS åtar sig alla uppdrag inom värme och rör arbeten, åt små och stora företag, samt bostadsrättsföreningar, men även privatpersoner.

Vi kan utföra alla uppdrag, från att byta minsta packning till stora jobb som tex byggnationer av undercentraler, ventilbyten i flerbostadshus och nyproduktion.

Bland annat läcksökning, rörfilmning, kylinstallationer, optimering och beräkning av värmesystem, injustering, rör-isolering m.m.